ANA SAYFA | İLETİŞİM

hayriyeelbi

Prof. Dr. Hayriye ELBİ

Tıp Eğitimine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladı. Mezuniyet sonrası zorunlu hizmetini 1982-1985 yılları arasında Mardin ve İzmir’de yaptı. 1985-1989 yılları arsında uzmanlık eğitimini tamamladı.
1990-1991 yıllarında University of British Columbia, Vancouver Kanada’da doktora sonrası eğitime ve araştırmalara katıldı. Ayrıca Güney Doğu Asya’lı göçmenlerin Kanada’ya uyum sorunları,  Gündüz Hastanesi Terapi Evi ve Ağrılı Hastalarda Hipnoz Tedavisi programlarına katıldı. 2008 yılında Oslo, Norveç Rix Hastanesinde, 2009 yılında 6 ay Buenos Aires, Arjantin Rivadavia Hastanesinde, Peru Lima ve Ayacucho’da konuk öğretim üyesi statüsünde bulunmuştur.
1993 yılında doçent oldu. Moreno Enstütüsünün işbirliği ile düzenlenen Psikodrama Eğitimini 1986-1994 yıllarında sürdürdü.
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi temel ilgi alanıdır.  Özellikle Onkoloji, Algoloji, Organ Nakli, Kardiyoloji, Endokrin, ve Gastroenteroloji Klinikleri ile araştırma, eğitim ve doktor, hemşire, hastalarla eğitim ve destek grupları biçiminde ortak çalışmalar sürdürmektedir.
Çok sayıda makale, kitap bölümü, kitap yayınlamış olup araştırma, proje ve yazı ödülleri vardır. Yüzden fazla makalesi yayınlanmış olup bu yayınlar ağırlıklı olarak tıbbi hastalıklar ve ruhsal sorunlar alanlarındadır. Helen Ruh Sağlığı ve Hastalıjkları Ana bilim dalında öğretim üyesi olarak eğitim, araştırma ve klinik alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir
Klinik Araştırmalar Etik Kurul başkanlığı ve üyeliği, Klinik Uygulamalar Etik Kurul üyeliği. Ege Üniversitesi Eğitim Komisyonu üyeliği, Ağrı ekibi üyeliği, Acil Servis danışman öğretim üyeliği Cinsiyet yeniden Tayin Komisyonu başkanlığı, Endokrin komisyonu danışman üyeliği, Obezite Komisyonu üyeliği görevlerini yürütmüştür.
Çok sayıda derginin danışmanlığını sürdürmektedir.
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi araştırmalarının yanı sıra Dünya Sağlık Örgütünün Uluslararası Yaşam Kalitesi Grubunda çalışmaktadır ve Türkiye Yaşam Kalitesi grubunun kurucu üyelerindendir.
2000 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı bünyesinde Konsültasyon Liyezon Bilim Dalı’nı kurmuştur. Bu bilim dalı bünyesinde 2003 yılında iki yıllık lisans sonrası Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi danışmanlığı eğitimini başlatmıştır.
Türk Psikiyatri Derneği, Avrupa Psikiyatristler Birliği (AEP), Dünya Psikiyatri Birliği (WPA), Psiko-onkoloji Seksiyonu ve Birinci Basamak Hekimlik ve Psikiyatri Seksiyonu, Dünya Ağrı Klinisyenleri Birliği üyesidir.
Türkşizofreni isimli tübitak destekli araştırmanın İzmir ilinde ruhsal sorunlar ve yaşam koşulları ilişkisini araştıran ilk bölümünü ve 7 yıl sonra yine tübitak destekli devam çalışmasını yürütmüştür.

Palyatif bakım alanında gönüllü bir grup öğretim üyesi ile birl,ikte çalışmalara başlamış 20011 yılında palyatif Bakım Merkezi kurucu yönetim kurulunda yer almıştır.2012 yılından bu yana palyatif bakım merkezi müdürü olarak çalışmaktadır.

 

GÜNCEL

1- Web sitemiz yayındadır. egepalyatif.ege.edu.tr

2- Duyurular eklenecektir.
egepalyatif.ege.edu.tr

Mail: egepalyatif@mail.ege.edu.tr