ANA SAYFA | İLETİŞİM

Prof. Dr. Mehmet UYAR Özgeçmiş

1981’de Bornova Anadolu Lisesini, 1987’de Ege Tıp Fakültesini bitirdi. Uzmanlık eğitimini Ege Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında 1995 yılında tamamladı. Aynı fakültede 2000 yılında doçent, 2006 yılında profesör, 2013 yılında yoğun bakım yan dal uzmanı ünvanı aldı.

Ege Üniversitesi Hastanesi başhekim yardımcılığı, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) genel sekreterliği, Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD) yönetim kurulu üyeliği, Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) genel sekreterliği, Avrupa Klinik Nütrisyon ve Metabolizma Kongresi bilimsel sekreterliği (ESPEN 2006) görevlerinde bulundu.

Halen Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) başkanlığı, Avrupa Klinik Nütrisyon ve Metabolizma Derneği (ESPEN) Bilim Kurulu üyeliği, Türk Yoğun Bakım Derneği Yeterlik Kurulu üyeliği, Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanlığı, Ege Üniversitesi Hastanesi Erişkin Yoğun Bakımlar Koordinatörlüğü, ve Tıpta Uzmanlık Kurulu Yoğun Bakım Müfredat Oluşturma Komisyonu (TUKMOS-YB) üyeliği görevlerini sürdürmektedir (Ocak 2015).

 

GÜNCEL

1- Web sitemiz yayındadır. egepalyatif.ege.edu.tr

2- Duyurular eklenecektir.
egepalyatif.ege.edu.tr

Mail: egepalyatif@mail.ege.edu.tr